Käyttöehdot

Käyttämällä emleino.fi -sivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska E.M. Leino Oy voi muuttaa käyttöehtoja, pyydämme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään emleino.fi -sivujen käytöstä.

Sivujen tavoite

Emleino.fi sivut tarjoavat ajan tasalla olevaa tietoa kaikille yrityksestä, sen tuotteista ja palveluista kiinnostuneille. Sivuston kautta asiakkaat ja sidosryhmät voivat olla yhteydessä E.M. Leino Oy:n kanssa.

Tekijänoikeudet

Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman E.M. Leino Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Emleino.fi -sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

Vastuuvapautus

E.M. Leino Oy tekee parhaansa, että sivuston sisältö olisi virheetöntä ja sivusto olisi käytössä jatkuvasti ja ilman häiriöitä. Tästä huolimatta emleino.fi -sivujen sisältö tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. E.M. Leino Oy ei anna mitään takuita sivuston sisällön oikeellisuudesta tai luotettavuudesta eikä sivuston keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta ja virheettömästä toiminnasta.

Emleino.fi -sivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. E.M. Leino Oy:lla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin E.M. Leino Oy:n toimesta eikä E.M. Leino Oy vastaa niiden sivujen sisällöstä.

E.M. Leino Oy ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä, välillisistä, odottamattomista tai satunnaisista vahingoista, jälkivahingoista, rangaistusvahingonkorvauksista tai mistään muista vahingoista, jotka johtuvat emleino.fi -sivujen tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai sivustolla olevista tiedoista tai ohjelmista.

Yksityisyyden suoja

E.M. Leino Oy noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Emleino.fi -sivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan, heidän itsensä E.M. Leino Oy:lle esimerkiksi yhteydenoton yhteydessä ilmoittamana.

Evästeet

Emleino.fi -sivulla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Tällä sivustolla käytettävä sivustoanalytiikkajärjestelmä käyttää evästeitä sivuston käytön analysoimiseen. Tietojen avulla sivustoanalytiikkajärjestelmä arvioi verkkosivuston käyttöä, koostaa käyttöraportteja verkkosivuston omistajalle sekä tarjoaa muita palveluita liittyen verkkosivuston aktiviteetteihin ja Internetin käyttöön.

Evästeet eivät mahdollista käyttäjän päätelaitteen tallennuslaitteen, kuten kovalevyn tietojen tarkastelua tai kopioimista. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista, mutta tällöin verkkosivujen toiminnallisuudessa voi olla puutteita.